Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2016 yılında kurulan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenci almaktadır. Bununla birlikte Ankara Üniversitesi’nde Koruma-Onarım eğitimi, 1989 yılında kurulan Başkent Meslek Yüksekokulu ile başlamıştır. 1990-91 Eğitim-Öğretim yılında Restorasyon-Konservasyon Programında ön lisans eğitiminin başlandığı Başkent Meslek Yüksekokulu, “Taşınabilir Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarımı” alanında Türkiye’de akademik etkinlik gösteren ilk eğitim kurumu olmuştur. 2010 yılında adı “Eser Koruma” olarak değiştirilen program 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’na kadar öğrenci almış, 25 sene içerisinde yaklaşık 230 mezun vermiştir. Günümüzde, Restorasyon-Konservasyon ve Eser Koruma Programı mezunlarının büyük bölümü Bölge Koruma Laboratuarlarında, Müze Koruma Laboratuarlarında, Arkeolojik Kazılarda konservatör ve Koruma-Onarım Eğitimi alanında çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadırlar.

 

Koruma-Onarım alanında verilen eğitimin Lisans Programı’na dönüştürülmesi konusunda uzun yıllar büyük çabalar harcanmış, söz konusu çabalar, 2016 yılında yeniden canlandırılan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün kurulması ile sonuçlanmıştır. Üniversitemiz Ev Ekonomisi Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin de bölüme entegre olması ile etnografik tekstil malzemeleri koruma-onarımı konusunda bölümümüz güç kazanmıştır. Bölümümüz Başkent Meslek Yüksekokulu’nun 25 yıllık, El Sanatları Bölümünün ise 1933 yılından beri gelen deneyimleri üzerine inşa edilerek ülkemizde bu alanda eğitim veren en köklü geçmişe sahip kurumlardan biri olmuştur.

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde verilen eğitim arkeolojik, etnografik ve sanatsal niteliğe sahip her türlü taş, pişmiş toprak, porselen, cam, metal, kemik, fildişi, ahşap, deri, kâğıt (arşiv malzemeleri), yağlıboya tablo, resim, tekstil (halı, kilim, bez vb.), mozaik ve duvar resimlerini kapsamaktadır. Bu alanlarda eğitim ve hizmet vermek üzere Bölümümüzde 6 adet donanımlı laboratuvar bulunmaktadır:

 

-Pişmiş Toprak Eserler ve Duvar Resmi Uygulama Laboratuvarı (Ders Uygulama Laboratuvarı)

-Mozaik ve Taş Eserler Uygulama Laboratuvarı (Ders Uygulama Laboratuvarı)

-Metal ve Pismiş Toprak Eserler Uygulama Laboratuvarı (Ders Uygulama Laboratuvarı)

-Arşiv Malzemeleri ve Yağlıboya Tablo Uygulama Laboratuvarı

-Tekstil Uygulama Laboratuvarı

-Seramik Eserler Proje Laboratuvarı