Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Erdoğan, Doç. Dr. Cengiz Çetin, Yard. Doç. Dr. Feryal Söylemezoğlu; Öğretim Görevlileri Simin Şay ve Elif Saraç 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvanları Tanımları Çalıştay’ına katılmışlardır.