T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ve Geleceği Çalıştayı 10- 11 Mart 2017 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN ve Fakültemizin değerli hocaları, Kitap Sanatlarıyla ilgili  Öğr. Gör. Elif SARAÇ, Çini ile ilgili Öğr.Gör. Dr. Kozan UZUN, Duvar resmi, Kalem işi ile ilgili Doç.Dr. Cengiz ÇETİN ve Öğr.Gör. Simin ŞAY, Halı, Kilim, Tekstil, Kumaş ile ilgili olarak Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN, Yard. Doç. Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU,  Araş. Gör. Dr. Ayşem YANAR katılımda bulunmuşlardır.