Haberler

Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ve Geleceği Çalıştayı

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ve Geleceği Çalıştayı 10- 11 Mart 2017 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN ve Fakültemizin değerli hocaları, Kitap Sanatlarıyla ilgili  Öğr. Gör. Elif SARAÇ, Çini ile ilgili Öğr.Gör. […]

Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Erdoğan, Doç. Dr. Cengiz Çetin, Yard. Doç. Dr. Feryal Söylemezoğlu; Öğretim Görevlileri Simin Şay ve Elif Saraç 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvanları Tanımları Çalıştay’ına […]

Duyurular

Etkinlikler